Aanbod

Als perfectionisme-expert bied ik verschillende vormen van begeleiding aan voor individuen en groepen.


De lat ligt vaak veel te hoog in onze maatschappij, zeker voor wie geconfronteerd wordt met negatieve stress door de drang naar perfectionisme. Mijn motto is “goed is goed genoeg, voor een leven in balans”.


Ik focus op meer welbevinden en leer je jouw patronen te doorbreken, zowel bewust als onbewust via de OCP-methodiek wat staat voor ontwikkelingsgericht coachen voor mensen met perfectionisme.


Als oplossingsgericht coach kijk ik enkel doelgericht naar mogelijke oplossingen om samen met jou, op jouw tempo, stap voor stap de omslag te maken van probleem naar oplossing….#omdathetwerkt.