Aanbod

Als oplossingsgericht trainer en perfectionisme-expert bied ik verschillende trajecten aan op maat, zowel voor individuen als groepen die worstelen met de gevolgen van stress in hun dagelijks leven. Ik begeleid je graag om stapsgewijs de omslag te maken van probleem naar oplossing.

We worden de laatste jaren overspoeld door een tsunami aan burn-outs. De lat ligt vaak veel te hoog in onze maatschappij, zeker voor wie geconfronteerd wordt met negatieve stress door de drang naar perfectionisme. Mijn motto is “goed is goed genoeg, voor een leven in balans”. Het uitgangspunt bij alles is echter jouw welbevinden en wat jij nodig hebt om jouw leven te leiden volgens jouw spelregels zonder alle druk van buitenaf.

Maar meten is weten en daarom gebruik ik indien nodig wetenschappelijke testen om jouw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Hiervoor bekijk ik hoe het staat met jouw veerkracht, perfectionisme en palliatief pallet (die activiteiten die jou in staat stellen je stress te reduceren). Dit wordt aangevuld met een burn-outtest. Zo kunnen we samen doelgericht aan de slag, op jouw tempo.

Ik leer je jouw patronen te herkennen en doorbreken, zowel bewust als onbewust via de OCP-methodiek, wat staat voor ontwikkelingsgericht coachen voor mensen met perfectionisme want ondanks alle mooie eigenschappen ervan blijkt ook dit voor velen een grote valkuil te zijn en tevens één van de grote oorzaken van burn-out. Dit duurzaam en structureel aanpakken zorgt voor een wereld van verschil.