Coaching

Niemand wordt geboren als perfectionist of is een perfectionist. Het is een gedragspatroon dat onbewust wordt geïnstalleerd van kleins af, tijdens onze opvoeding. De gevolgen kunnen enorm destructief zijn. Het is een overlevingsmechanisme waarbij denken en voelen, ratio en intuïtie niet meer in evenwicht zijn. Je denkt dat je niet oké bent en wil er vooral voor zorgen dat anderen je graag zien. Dit beheerst je leven zonder dat je dat zelf beseft. Zo leg je de lat voor jezelf veel te hoog en dit zorgt voor heel wat stress.

Perfectionisme is het visitekaartje van faalangst en de drang naar zelfbevestiging voor datgene wat je doet. Het kernwoord van perfectionisme is “moeten” wat we door coaching ombuigen naar “willen”.  Bij alles wat je doet, denk je dat je geen andere keuze hebt. Dit is echter niet meer dan een belemmerende overtuiging.

Een eerste stap naar vooruitgang schuilt in de bewustwording van het feit dat je werkelijk last hebt van perfectionisme. Zo ontstaat er bereidwilligheid om er iets aan te doen. Jouw drang naar perfectionisme in kaart brengen is de eerste stap in jouw traject.

Gelukkig kan je via de OCP-methodiek begeleid worden om dit patroon te doorbreken. Verandering is echter pas mogelijk wanneer er bereidwilligheid is. Vaak zorgt dit urgentiebesef voor actie. Een keuze heb je echter altijd!

Ontwikkelingsgericht coachen op perfectionisme is gebaseerd op de krachtige tools van NLP, wat staat voor neurolinguïstisch programmeren. Voor een duurzame en structurele aanpak is het noodzakelijk om denken, doen en voelen terug in overeenstemming te brengen met elkaar. Zo ontstaat er terug harmonie waardoor je reeds na enkele sessies van perfectionismecoaching terug zowel doeltreffend als relaxed in je leven staat, volledig in evenwicht met jezelf.

Wat mag je verwachten? Een 5 tot 8-tal sessies waarin  we  samen aan de slag gaan om jouw perfectionismepatroon aan te pakken zodat je helemaal bevrijd wordt van de negatieve stress ten gevolge van perfectionisme. De sessies gaan door in mijn praktijk te Zele.  

Na een intake, waarin ik je de methodiek verder toelicht, en je de patronen van jouw perfectionisme leert (her)kennen, gaan we tijdens 2 sessies van ongeveer 2 uur aan de slag met de delen uit jouw persoonlijkheid die een rol spelen in jouw perfectionismepatroon. De bijsturingen nadien duren elk ongeveer een uur. Tussen de verschillende sessies word je verondersteld thuis met de techniek aan de slag te gaan. 

Zodra je de gevoelens en het gedrag dat je als storend ervaart, hebt geëlimineerd en vervangen door het gewenste gedragspatroon, kan je jouw coachingtraject geslaagd afsluiten. Again in charge of your life, ready to rule the world!