Mei 2019, een nieuw boek uitgegeven door Uitgeverij WITSAND VEERKRACHT IN ONDERWIJS, voor meer welbevinden aan beide kanten van de lessenaar.

Een boek waarin ik niet alleen de context van onderwijs schets en inzoom op de complexiteit maar vooral oplossingen aanreik om met de gewijzigde maatschappelijke realiteit op de werkvloer en de impact ervan op het welbevinden van zowel leerkrachten als leerlingen om te gaan.

De veerkracht van alle actoren staat momenteel zwaar onder druk. Een groeiend aantal leerkrachten kampt met een burn-out. Ook leerlingen zijn niet meer gemotiveerd om te excelleren. Er is veel ongekwalificeerde uitstroom. Dit terwijl goed onderwijs superbelangrijk is, ook voor de maatschappij als geheel. De leerkracht als rolmodel is degene die het verschil maakt. 

Veerkracht in onderwijs biedt een schat aan ideeĂ«n voor wie ons onderwijs een warm hart toedraagt en wil werken aan het welbevinden van alle betrokkenen. Er wordt ingegaan op thema’s als veerkracht, diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid, meertaligheid, perfectionisme, prestatiedruk, labels en verwachtingen, ouderbetrokkenheid, inclusie, focus op talenten, het belang van een goede mindset en van rust in de klas. Het boek is verkrijgbaar via uitgeverij Witsand, Standaard Boekhandel en Bol.